Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 156 resultat(er).

Drift og Vagthold - Maskinanlæg

Simulatorkurser DRIFT OG VAGTHOLD - MASKINANLÆG Formål og kursusindhold: Formålet med kurset i “Drift og Vagthold – Maskinanlæg” er at uddanne deltageren til at kunne varetage funktionen som vagthavende maskinofficer, som specificeret i STCW Code. Efter kurset vil deltageren have forståelse for og kompetencer til at varetage hvervet som vagthavende maskinofficer, herunder have lært om forskellige sejladsscenarier, effektiv kommunikation og teamwork. Kurset er praksisorienteret. I små hold gennemfører deltagerne en række sejladsscenarier på simulatorerne, som efterfølgende analyseres i debriefing i forhold til øvelsens udfald og ”normal praksis”.  Øvelserne foregår primært i SIMACs full-mission maskinrumssimulator. SIMAC har en række grafiske simulatorer, som kan benyttes i forbindelse med forberedelse til den næste øvelse i vores full mission maskinrumssimulator. Kurset indeholder følgende emner: Den vagthavendes pligter Drift af primær- og hjælpemotor i normale og ikke-normale situationer Fejlfinding Brug af Oil Record og maskinmesterens logbog Vagtoverdragelse   Målgruppe: Kurset henvender sig til nyuddannede maskinmestre og til maskinmestre, der har været borte fra søfartserhvervet i en periode, og som har brug for at blive opdateret om emnet drift og vagthold i maskinanlæg.   Varighed: 2½ dag   Bemærkninger/noter: Kurset opfylder de krav, der er angivet i Vagtholdsbekendtgørelsen samt i STCW Code, kap. A-III/1 – Standard of Competence, med hensyn til forsvarlig pasning af maskinvagten samt dertil hørende opgaver i forbindelse med pasning og betjening af hoved- og hjælpemaskiner.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Radiokurser

GMDSS GOC ROC Courses See the standard radio courses SIMAC Training offers.SIMAC offers the following standard courses: GMDSS GOC 2 weeks GMDSS GOC refresher GMDSS ROC   Please contact training@simac.dk for more information. Open course enrolment here.

GMDSS (ROC)

Radiokurser GMDSS (ROC) Formål og kursusindhold: Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC) Kurset afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Deltagerne bliver bedømt bestået/ikke bestået. Varighed af eksaminationen er ca. 25 minutter. Eksamen skal bestås med godkendt resultat, for at deltageren kan erhverve sig certifikat   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til deltagere, der ønsker at erhverve sig et begrænset operatør certifikat til GMDSS (ROC). For at deltage i kurset, skal deltageren være fyldt 18 år.   Varighed: 5 dage   Bemærkninger/noter: Ved bestået eksamen, kan deltageren erhverve sig certifikat efter ansøgning på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Kurset gennemføres delvist på engelsk. Undervisningsmaterialet er på engelsk. Kurset gennemføres i overensstemmelse med: Bekendtgørelse 939 af 29/08/2011 om radioprøver og certifikater i GMDSS Standard jf. STCW Section A-IV/1 Standards regarding radio operators of the STCW Code.   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

GMDSS (GOC) Generhvervelse

Radiokurser GMDSS (GOC) Generhvervelse Formål og kursusindhold: Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC) generhvervelse. Kurset afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Deltagerne bliver bedømt bestået/ikke bestået. Varighed af eksaminationen er ca. 45 minutter. Eksamen skal bestås med godkendt resultat, for at deltageren kan erhverve sig certifikat.   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der ønsker at få fornyet/generhverve tidligere udstedt certifikat. For at deltage i kurset, skal deltageren: Have GOC certifikat, som skal forevises til eksamen.   Varighed: 5 dage   Bemærkninger/noter: Ved bestået eksamen, kan deltageren erhverve sig certifikat efter ansøgning på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Kurset gennemføres delvist på engelsk. Undervisningsmaterialet er på engelsk. Kurset gennemføres i overensstemmelse med: Bekendtgørelse 939 af 29/08/2011 om radioprøver og certifikater i GMDSS. Standard jf. STCW Section A-IV/1 Standards regarding radio operators of the STCW Code.   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

GMDSS (GOC) 2 uger

Radiokurser GMDSS (GOC) 2 uger Formål og kursusindhold: Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC) Kurset sikrer, at deltageren kan virke som radiooperatør på det maritime område, om bord i skibe i alle havområder. Kurset afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Deltagerne bliver bedømt bestået/ikke bestået. Varighed af eksaminationen er ca. 45 minutter. Eksamen skal bestås med godkendt resultat, for at deltageren kan erhverve sig certifikat.   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der ønsker at erhverve certifikat som radiooperatør til sejlads i alle havområder. For at deltage i kurset, skal deltageren være fyldt 18 år.   Varighed: 10 dage (2 uger)   Bemærkninger/noter: Ved bestået eksamen, kan deltageren erhverve sig certifikat efter ansøgning på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Kurset gennemføres delvist på engelsk. Undervisningsmaterialet er på engelsk. Kurset gennemføres i overensstemmelse med: Bekendtgørelse 939 af 29/08/2011 om radioprøver og certifikater i GMDSS. Standard jf. STCW Section A-IV/1 Standards regarding radio operators of the STCW Code.   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

VTS kurser

VTS kurser Danish Maritime Authority (DMA) har givet SIMAC Training tilladelse til at tilbyde VTS kurser på alle niveauer. Se nedenfor hvilke Vessel Traffic Service kurser vi tilbyder.Søfartsstyrelsen har godkendt at SIMAC Training udbyder VTS kurser på alle niveauer. Se venligst Søfartsstyrelsens statement her. SIMAC Training er desuden godkendt af den danske nationale VTS myndighed (Marinestaben) og den svenske nationale kompetente VTS myndighed (Sjöfartsverket) til, at udbyde VTS Basic Operators Course (V103/1). Se venligst approval her. SIMAC Training tilbyder IALA Model Course som anført nedenfor. Videre tilbyder SIMAC Training support på V103/3 (on the job training) genopfriskningskurser for VTSO’ere, refresherdage og står klar med konsulentbistand ved alle VTS relaterede emner.   Kurser: VTS Basic Operators Course V 103-1 VTS V-103/4  VTS V103/5    Tilmelding til kurser: Du kan tilmelde dig kurser via arrangementsoversigten her. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.

VTS Basic Operators Course V 103-1

VTS kurser VTS Basic Operators Course V 103-1 Formål og kursusindhold: Kurset er funderet på de krav og kriterier nævnt i IALA Recommendation R0103 (V103). Kurset er det grundlæggende kursus som VTS Operatør. Efter bestået kursus vil deltageren være i stand til at søge ansættelse på et VTS Center. Hvis deltageren er ansat på et VTS Center vil vedkommende efter bestået kursus kunne forsætte til ”on the job training”. Kurset er en blanding af teori og øvelser i simulator. Kurset bygger på IALA Model Course V103-1.   Målgruppe:  Personer, der ønsker at søge job/er ansat som VTS-operatører.   Adgangskrav: Deltageren forventes at have bestået eksamen som Skibsfører eller Dual Skibsofficer. Der forudsættes tillige sejltid som navigatør. Deltageren skal fremsende kopi af relevant bevis (Skibsfører/Dual Skibsofficer) sammen med kopi af sønæringsbevis og kopi af gyldigt ROC (eller GOC) certifikat   Varighed: 4 dage   Bemærkninger/noter: Reference: IALA Recommendation R0103(V103) (Standards for Training and Certification of VTS Personnel IALA Model Course V 103-1, Vessel Traffic Services Operator Training   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

VTS V-103/4

VTS kurser VTS V-103/4 Beskrivelse af kursus er på vej.

VTS V103/5

VTS kurser VTS V103/5 Beskrivelse af kursus er på vej.

Automation og elektricitet

Automation og elektricitet Indenfor automation og elektricitet tilbyder SIMAC Training nedenstående kurser ved henvendelse. Inden for Automation and elektricitet udbyder SIMAC Training følgende standardkurser: PLC i maskinstyring PLC - Profibus og OPC/SCADA SRO Anlæg Regulering i SRO Fejlsøgning på Maritime Installationer Grundlæggende Elektronik Kurserne udbydes kun på kundeforespørgsel. Du er velkommen til at kontakte SIMAC Training, såfremt du ønsker at drøfte muligheden for et skræddersyet kursus i forhold til Jeres behov indenfor automationsområdet.