Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 137 resultat(er).

VTS kurser

VTS kurser Danish Maritime Authority (DMA) har givet SIMAC Training tilladelse til at tilbyde VTS kurser på alle niveauer. Se nedenfor hvilke Vessel Traffic Service kurser vi tilbyder.Søfartsstyrelsen har godkendt at SIMAC Training udbyder VTS kurser på alle niveauer. Se venligst Søfartsstyrelsens statement her. SIMAC Training er desuden godkendt af den danske nationale VTS myndighed (Marinestaben) og den svenske nationale kompetente VTS myndighed (Sjöfartsverket) til, at udbyde VTS Basic Operators Course (V103/1). Se venligst approval her. SIMAC Training tilbyder IALA Model Course som anført nedenfor. Videre tilbyder SIMAC Training support på V103/3 (on the job training) genopfriskningskurser for VTSO’ere, refresherdage og står klar med konsulentbistand ved alle VTS relaterede emner.   Kurser: VTS Basic Operators Course V 103-1 VTS V-103/4  VTS V103/5    Tilmelding til kurser: Du kan tilmelde dig kurser via arrangementsoversigten her. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.

VTS Basic Operators Course V 103-1

VTS kurser VTS Basic Operators Course V 103-1 Formål og kursusindhold: Kurset er funderet på de krav og kriterier nævnt i IALA Recommendation R0103 (V103). Kurset er det grundlæggende kursus som VTS Operatør. Efter bestået kursus vil deltageren være i stand til at søge ansættelse på et VTS Center. Hvis deltageren er ansat på et VTS Center vil vedkommende efter bestået kursus kunne forsætte til ”on the job training”. Kurset er en blanding af teori og øvelser i simulator. Kurset bygger på IALA Model Course V103-1.   Målgruppe:  Personer, der ønsker at søge job/er ansat som VTS-operatører.   Adgangskrav: Deltageren forventes at have bestået eksamen som Skibsfører eller Dual Skibsofficer. Der forudsættes tillige sejltid som navigatør. Deltageren skal fremsende kopi af relevant bevis (Skibsfører/Dual Skibsofficer) sammen med kopi af sønæringsbevis og kopi af gyldigt ROC (eller GOC) certifikat   Varighed: 4 dage   Bemærkninger/noter: Reference: IALA Recommendation R0103(V103) (Standards for Training and Certification of VTS Personnel IALA Model Course V 103-1, Vessel Traffic Services Operator Training   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

VTS V-103/4

VTS kurser VTS V-103/4 Beskrivelse af kursus er på vej.

VTS V103/5

VTS kurser VTS V103/5 Beskrivelse af kursus er på vej.

Automation

Automation Within Automation SIMAC Training offers the courses found on the list below. You are welcome to contact SIMAC Training for custom courses related to your specific needs within the area of Automation. SIMAC offers the following standard courses: Workshop PLC/SCADA, SRO/PID PLCs as Machine Controller PLC, Profibus and OPC/SCADA   In addition to our various standard courses, we are equally pleased to offer individual courses tailor-made to match the specific needs and wishes of our customers. Please contact training@simac.dk for more information.

Workshop PLC/SCADA - SRO og regulering med PID

Automation Workshop PLC/SCADA - SRO og regulering med PID   Formål med workshoppen Hovedemnerne er PLC, SCADA, SRO og regulering med PID. Kurset henvender sig til dig, der til dagligt arbejder med ovenstående felter, men som ønsker en dybere forståelse og teoretisk indsigt. Der tages udgangspunkt i kursisternes egne udfordringer, faglige ønsker og spørgsmål. Forud for kurset skal korte beskrivelser af problematikker og/eller faglige udfordringer inden for hovedemnerne sendes på mail til training@simac.dk. Du er meget velkommen til at kontakte os for uddybning og dialog om emnet. I løbet af workshoppen vil problematikkerne blive forsøgt belyst. Der vil både foregå teoretisk- og praktisk læring gennem relevante øvelser, opgaver og snak ml. kursister/instruktør om emnerne.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

PLC i maskinstyring

Automation PLC i maskinstyring Formål Kurset PLC i Maskinstyring giver grundlæggende praktiske kompetencer i automation. Kursisten lærer, hvordan et basis-automationssystem er opbygget og programmeret samt tilegner sig grundlæggende kompetencer ved maskinstyring i forhold til drift, vedligehold og fejlfinding i integrerede kontrolsystemer.   Målsætninger Efter kurset kan kursisten anvende programdokumentation, programmere en PLC ved hjælp af programmeringsoftware, fejlfinde og udføre SAT (System Acceptance Testing) og FAT (Factory Acceptance Test). I løbet af kurset vil kursisten endvidere blive introduceret til Fieldbus-systemer og PLCer på netværk samt datakommunikation.   Målgrupper Kurset PLC i Maskinstyring henvender sig til faggrupper, der arbejder med PLC.   Læringsmetoder Kurset er et praktisk orienteret grundkursus, hvor læringen foregår i en kombination af grundlæggende teori og ”hands on”-øvelser i grupper af to personer.   Indhold Kurset omfatter følgende emner: PLCs grundlæggende opbygning og funktioner Analyser af simple styringsopgaver og valg af styringsform Sekvens- og ladderprogrammering Programmering Fejlfinding SAT og FAT-tests Udvalgte transducereksempler Kort introduktion til Fieldbus-kommunikation, kontrolnetværk og dataopsamling.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

PLC, Feldbus og SCADA

Automation PLC Feldbus og SCADA Formål Kurset i PLC, Feldbus og SCADA-teknologi kvalificerer kursisten til at anvende Feldbus-netværk ved dataudveksling i distribuerede I/O-systemer med Profibus/Profinet. At opnå teoretisk og praktisk viden til vedligeholdelse, fejlfinding, dataudveksling og opsætning af interfaces i industrielle automationsløsninger samt SCADA.   Målsætninger Efter gennemførelse af kurset har kursisten en viden om PLC’ere i netværk. Endvidere opnås forståelsen for de grundlæggende principper ved konfigurationen af feldbussystemer og operatørpaneler og kursisten kan foretage programændringer og fejlfinding i industrielle automationsløsninger med distribueret I/O.   Målgrupper Kurset i PLC, Feldbus og SCADA henvender sig til servicepersonale og ansvarlige, som er involveret i betjening, vedligeholdelse, problemløsning eller drift af distribueret automation.   Faglig forudsætning Deltagere på kurset skal enten have gennemført kurset PLC i Maskinstyring eller på anden måde have tilegnet sig tilsvarende kompetencer.   Læringsmetoder Kursets formål er at arbejde med PLC både teoretisk og praktisk. Læringsmetoden er praktiske ”hands-on” øvelser i grupper af to personer. Øvelserne knytter teori og praksis sammen.   Indhold Kurset omfatter følgende emner: Anvendelse og programmering af PLC’ere i industrielle automationsnetværk Konfiguration af Fieldbus-systemer med Profibus og Profinet Opbygning af og topologi i bussystemer Netværksanalyse og fejlfinding i Profibus- og Profinetsystemer. Opsætning, parametering og programmering af operatørpaneler Opbygning af procesbilleder på paneler og PC Dataopsamling i integrerede industrielle kontrolsystemer.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld 

Hydraulik

Hydraulics See the list of SIMAC Training's standard courses within hydraulics. You can also contact SIMAC Training for custom courses.SIMAC offers the following standard courses: Power Hydraulics – CETOP 1 Industrial Hydraulics – CETOP 2, 2 weeks   In addition to our various standard courses, we are equally pleased to offer individual courses tailor-made to match the specific needs and wishes of our customers. Please contact training@simac.dk for more information.

CETOP 1 Power Hydraulics

Hydraulik CETOP 1 Power Hydraulics Formål På kurset Power Hydraulics – CETOP 1 får kursisten en grundlæggende teoretisk viden og forståelse for hydrauliske systemer og komponenter med henblik på at kunne assistere ved eftersyn og reparation i hydrauliske lav- og højtryksanlæg. Ydermere vil deltageren være i stand til at kunne opbygge hydrauliske anlæg med rørføring og slanger ud fra komplette hydrauliske diagrammer med tilhørende systembeskrivelser. Dette kursus kvalificerer deltageren til certificering på CETOP 1-niveau.   Målsætninger Efter kurset kender kursisten de grundlæggende fysiske begreber og deres anvendelse. Deltageren kan forstå grundlæggende hydrauliske systemers opbygning samt læse simple hydrauliske diagrammer og symboler. Endvidere kan kursisten opbygge et simpelt hydraulisk system samt indregulere dette. Kursisten forstår renhedskrav i forbindelse med det anvendte udstyr, og hvordan renhedskrav tilgodeses ved installation, drift og reparation. I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personlig sikkerhed i forbindelse med arbejdet.   Målgrupper Personale som har lidt eller ingen erfaring i arbejdet med hydrauliske systemer.   Læringsmetoder Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten en hands-on-forståelse for de hydrauliske principper, samt hvordan de enkelte komponenter fungerer.   Indhold Kurset omfatter følgende emner: Grundlæggende principper for hydraulik  Opbygning af simple hydrauliske systemer  Simple komponenters funktion og virkemåde  Design og tildannelse af rør til hydrauliske systemer  Hydraulikvæskers egenskaber  Renhedskrav til hydraulikvæsker  First line management  Procedurer for vedligehold   Kursuslængde Kurset har en længde af 3 kursusdage fra 08.30 – 17.15.   Eksamen Ved gennemført kursus får deltageren et kursusbevis.   Beklædning SIMAC stiller kitler og sikkerhedsbriller til rådighed, men der SKAL medbringes arbejdstøj & sikkerhedssko, da alle øvelser foregår i vores hydraulik-laboratorie.   Andre bemærkninger Dette kursus er adgangsgivende til CETOP 1 Test. Det anbefales ikke at tage testen i umiddelbar forlængelse af kurset med mindre kursisten i forvejen har erfaring med rørarbejde til trykbærende anlæg. Såfremt dette ikke er tilfældet, anbefales det at kursisten opnår erfaring med rørarbejde inden aflæggelse af CETOP 1 Test.   Tilmelding SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside. Tilmeld