Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 156 resultat(er).

ARPA refresher (Automatic Radar Plotting Aid)

Simulatorkurser ARPA REFRESHER (AUTOMATIC RADAR PLOTTING AID) Formål og kursusindhold: Kurset genopfrisker færdigheder og kundskaber i anvendelse af ARPA til navigation og kollisionsforebyggelse i fuld overensstemmelse med de internationale søvejsregler og vagtholdsbekendtgørelsen, der er nødvendige for virke som vagthavende navigatør. Kurset omfatter følgende emner: ARPA-teori Grundlæggende funktion i ARPA Operationelt brug af ARPA Fejl og usikkerheder i ARPA   Adgangskrav/målgruppe: Dette kursus retter sig imod navigatører, der tidligere har gennemført et ARPA kursus og som i forbindelse med generhvervelse af sønæringsbevis, har brug for at generhverve et ARPA-bevis. Originalt ARPA-kursusbevis skal scannes til: sikkermail@simac.dk senest 1 uge før kursusstart   Varighed: 2 dage   Bemærkninger/noter: Uddannelsen opfylder kravene vedrørende brug af ARPA i STCW-konventionen, som anført i STCW-Kodens afsnit A-II/1 og A-II/2.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

ECDIS Generic TRANSAS/SAM

Simulatorkurser ECDIS GENERIC TRANSAS/SAM Formål og kursusindhold: Kurset ECDIS Generic –giver kursisten en grundlæggende forståelse af fordele og begrænsninger i ECDIS, og en viden om styringen af vedligeholdelsen af et sådant system. Efter at have gennemført dette kursus, vil kursisten være i stand til at anvende ECDIS til planlægning og udførelse af sikker navigation af skibet, ruteplanlægning og overvågning, visning af navigationsdata, udførelse af opdateringer mv. Kurset kombinerer teoretisk læring med praktisk betjening af ECDIS-udstyr og systemer. Det er derfor tilrettelagt som en kombination af teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. Undervisningsformen er dialogbaseret, og det prioriteres at kursisterne deler viden og erfaring. På kurset gennemgås: ECDIS-teori Grundlæggende funktion i ECDIS Operationel brug af ECDIS Fejl og funktionsfejl i ECDIS   Adgangskrav/målgruppe: Dette kursus retter sig mod navigatører/duale og andre personer med ansvar inden for navigationsarbejde. Kurset lever op til IMO Model Course 1.27 med tilpassede Manila-ændringer for STCW.    Deltagelse i kurset er betinget af tidligere gennemført ARPA-kursus – original dokumentation for deltagelse på ARPA-kursus skal scannes til: training@simac.dk senest 1 uge før kursusstart.   Varighed: 3 dage   Bemærkninger/noter: Dette kursus følger IMO Model Course 1.27 og opfylder Manila-ændringerne til STCW. På kurset benyttes engelsksproget undervisningsmateriale. Såfremt der er udenlandske kursister, er kursussproget engelsk.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

ECDIS Type Specific Transas NS4000

Simulatorkurser ECDIS TYPE SPECIFIC TRANSAS NS4000 Formål og kursusindhold: Kurset giver kursisten en uddybende forståelse af opbygning og anvendelse af NS4000. Efter at have gennemført dette kursus, vil kursisten være i stand til at anvende ECDIS til planlægning og udførelse af sikker navigation af skibet, ruteplanlægning og overvågning, visning af navigationsdata, udførelse af opdateringer mv.  Kurset kombinerer teoretisk læring med praktisk betjening af ECDIS-udstyr og systemer. Det er derfor tilrettelagt som teoretisk gennemgang og praktiske øvelser. Undervisningsformen er dialogbaseret og det prioriteres, at kursisterne deler viden og erfaring. Kurset omfatter følgende emner:  Udvidede funktioner Skærmopsætning Udvidede ruteplanlægningsøvelser Opsætning og kontrol af sensorer   Adgangskrav/målgruppe: Dette kursus retter sig mod navigatører/duale og andre personer med ansvar inden for navigationsarbejde. Kurset lever op til myndighedernes/vettings krav om dokumentation for typespecifik uddannelse. Det anbefales, at kursisten har gennemført et ECDIS generic-kursus, eller på anden vis har erhvervet tilsvarende kvalifikationer.   Varighed: 2 dage   Bemærkninger/noter: På kurset benyttes engelsksproget undervisningsmateriale. Såfremt der er udenlandske kursister, er kursussproget engelsk. Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Bridge Team Management (BTM)

Simulator Courses BRIDGE TEAM MANAGEMENT (BTM) Formål og kursusindhold: Efter at have gennemført kurset vil kursisten have øget sit kendskab til, forståelse af og opmærksomhed omkring betydningen af den menneskelige faktor i forbindelse med et skibs drift. Kursisten vil derudover have opnået et grundlag til at anvende og udvikle broledelsesevner, både under rutinemæssige opgaver og under kritiske omstændigheder. Kursisten vil ligeledes have specifikke værktøjer til at forbedre samarbejde, kommunikation, ledelse, beslutningstagning og ressourcestyring samt en forståelse af, hvordan disse BTM-evner bidrager til redundans og øget sikkerhed. Kurset gennemføres som et samspil mellem teoretiske præsentationer og superviseret træning i en full-mission brosimulator. Undervisningsformen er dialogbaseret, og det prioriteres at kursisterne deler viden og erfaring. De specifikke øvelser og scenarier i simulatorerne justeres alt efter kursisternes arbejdsmæssige erfaringer. Kurset indeholder følgende emner: Definition af BTM Ressourcestyring Nærved-hændelser og ulykker Kommunikationsmetoder, opfattelsesevne, spørgeteknik Teambalance, assertion, fleksibilitet Stresseffekter og stresssignaler Situationsvurdering og beslutningstagning Principper for planlægning og praktisk planlægning Effektiv kommunikation Ledelsesfunktioner   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til navigatører/duale officerer på alle skibstyper.   Varighed: 3 dage   Bemærkninger/noter: Kurset overholder standarderne i A-II/1 og A-II/2 i STCW-konventionen incl. Manila-ændringerne.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Bridge Team Management (BTM) refresher

Simulatorkurser BRIDGE TEAM MANAGEMENT (BTM) REFRESHER Formål og kursusindhold: Formålet med kurset “Bridge Team Management, Refresher” er at repetere hovedemnerne ved ressourcestyring og at tilbyde et uddannelsesmiljø, der udvikler kompetencer til at forbedre den operationelle sikkerhed og effektivitet på skibe. Efter at have gennemført kurset vil kursisten have genopfrisket sit kendskab til, forståelse af og opmærksomhed omkring betydningen af den menneskelige faktor i forbindelse med et skibs drift. Kursisten vil derudover have opnået et grundlag til at anvende og udvikle broledelsesevner, både under rutinemæssige opgaver og under kritiske omstændigheder.Kursisten vil ligeledes have specifikke værktøjer til at forbedre samarbejde, kommunikation, ledelse, beslutningstagning og ressourcestyring samt en forståelse af, hvordan disse BTM-evner bidrager til redundans og øget sikkerhed. Kurset gennemføres som et samspil mellem teoretiske præsentationer og superviseret træning i en fuld-mission brosimulator. Simulatorerne på SIMAC er i stand til at simulere den samlede driftssituation på skibet. De specifikke øvelser, scenarier og konfigurationer i simulatorerne justeres alt efter kursisternes arbejdsmæssige erfaringer. Kurset indeholder repetition af følgende emner: Definition af BTM Ressourcestyring Nærved-hændelser og ulykker Kommunikationsmetoder, opfattelsesevne, spørgeteknik Teambalance, assertion, fleksibilitet Stresseffekter og stresssignaler Situationsvurdering og beslutningstagning Principper for planlægning og praktisk planlægning Effektiv kommunikation Ledelsesfunktioner   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til dual/broofficerer på alle skibstyper. Kursisterne skal have bestået BTM kursus tidligere. Kopi af BTM-certifikat skal scannes til sikkermail@simac.dk senest 1 uge inden kursusstart.   Varighed: 1 dag   Bemærkninger/noter: Kurset overholder standarderne i A-II/1 og A-II/2 i STCW-konventionen incl. Manila-ændringerne.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Engine Room Team Management (ERTM)

Simulatorkurser ENGINE ROOM TEAM MANAGEMENT (ERTM) Formål og kursusindhold: Formålet med kurset “Engine Room Team Management” er at introducere hovedemnerne ved ressourcestyring og at tilbyde et uddannelsesmiljø, der udvikler kompetencer til at forbedre den operationelle sikkerhed og effektivitet på skibe. Efter at have gennemført dette kursus vil kursisten have øget sit kendskab til, forståelse af og opmærksomhed omkring betydningen af den menneskelige faktor i forbindelse med et skibs drift. Kursisten vil derudover have styrket sit grundlag til at anvende og udvikle sine ledelsesevner under rutinemæssige opgaver samt under kritiske omstændigheder. Kursisten vil ligeledes have specifikke værktøjer til at forbedre samarbejde, kommunikation, ledelse, beslutningstagning og ressourcestyring samt en forståelse af, hvordan disse ERTM-evner bidrager til redundans og øget sikkerhed. Kurset gennemføres som et samspil mellem teoretiske præsentationer og superviseret træning i en fuld-missions simulator, hvor kursisterne agerer i en række scenarier med varierende sværhedsgrad. Alt efter kursisternes erfaring kan øvelserne gennemføres på 2x medium speed motor maskinsimulator eller en slow speed MAN-B&W maskinsimulator. De specifikke øvelser, scenarier og konfigurationer i simulatorerne justeres alt efter deltagernes tjenstlige erfaringer. Kurset indeholder følgende emner: Engine room team management (ERTM) Ressourcestyring Nærved hændelser og ulykker Kommunikationsmetoder, opfattelse og spørgeteknik Teambalance, assertion, fleksibilitet Stresspåvirkninger og stresssignaler Situationsvurdering og beslutningstagning Principper for planlægning og praktisk planlægning Effektiv kommunikation Ledelsesfunktioner   Adgangskrav/målgruppe: Kurset retter sig mod maskinmestre/dual ansat i shipping- eller offshore-virksomheder. Kursisterne skal have kendskab til maskinrum.   Varighed: 3 dage   Bemærkninger/noter: Fornuftig påklædning/skiftetøj og fodtøj er nødvendigt, da der trænes i en varm og støjfyldt simulator med stejle trapper. Kurset overholder standarderne i A-III/1 og A-III/2 i STCW-konventionen incl. Manila-ændringerne.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Engine Room Team Management (ERTM/ERS, IMO2.07)

Simulatorkurser ENGINE ROOM TEAM MANAGEMENT (ERTM/ERS - IMO 2.07)   Info om kurset kan bestilles ved henvendelse til training@simac.dk.

Shiphandling basic

Simulatorkurser SHIPHANDLING BASIC Formål og kursusindhold: At træne navigatøren i basale/elementære skibsmanøvreringsteknikker ved hjælp af sejlads i skibe med fixed pitch, CPP og Twin screw skibe. Kurset behandler kontrollable og ukontrollable kræfter i forskellige scenarier og områder. Kurset kan omfatte følgende emner (som kan være kundespecifikke): Teoretisk gennemgang af: Manøvremuligheder og strategier Stoppedistance Willamson Turn Konstant drejehastighedsteknikker Anvendelse af thrustere Ror, typer og virkning Skrue(r), typer, virkning, bakeffekt, dobbeltskruede skibe Havnemanøvrering med skruer og flere ror Bank effekt Overhaling Møde med andre skibe, herunder skib-skib interaktionseffekt Sejlads under forskellige vejrforhold, herunder vind, strøm og bølgeeffekt Generel ankring samt 2-ankring ved hækanløb Instrumentnavigering i usigtbart vejr og under natsejlads Anvendelse af slæbebåd og eskortbugsering Squat effekt Under Keel Clearance Pivot punkt Hydrodynamik Sejladsøvelser der underbygger og illustrerer de ovennævnte teorielementer, herunder: Havnemanøvrering med forskellige relevante skibstyper og udstyr Havnemanøvrering med dobbeltskruer og ror Havnemanøvrering med brug af bugserbåde Sejlads og anduvning under forskellige vejrforhold (vind, strøm og bølger Sejlads under påvirkning af hydrodynamiske effekter såsom bank effect Sejlads og anduvning med anvendelse af eskortbugsering Opankring Squat effect og passage af andre skibe Skibsmanøvrering med såvel fixed pitch som variable pitchpropeller.   Målgruppe: Navigatører   Varighed: 2 dage   Bemærkninger/noter: Referencer: STCW incl. Manila Amendments A-II/1   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Shiphandling refresher

Simulatorkurser SHIPHANDLING REFRESHER Formål og kursusindhold: At genopfriske navigatøren i basale/elementære skibsmanøvreringsteknikker ved hjælp af sejlads i skibe med fixed pitch, CPP og Twin screw skibe. Kurset kan omfatte følgende emner (som kan være kundespecifikke): Teoretisk gennemgang af: Manøvremuligheder og strategier Stoppedistance Willamson Turn Konstant drejehastighedsteknikker Anvendelse af thrustere Ror, typer og virkning Skrue(r), typer, virkning, bakeffekt, dobbeltskruede skibe Havnemanøvrering med skruer og flere ror Bank effekt Overhaling Møde med andre skibe, herunder skib-skib interaktionseffekt Sejlads under forskellige vejrforhold, herunder vind, strøm og bølgeeffekt Generel ankring samt 2-ankring ved hækanløb Instrumentnavigering i usigtbart vejr og under natsejlads Anvendelse af slæbebåd og eskortbugsering Squat effekt Under Keel Clearance Pivot punkt Hydrodynamik Sejladsøvelser der underbygger og illustrerer de ovennævnte teorielementer, herunder: Havnemanøvrering med forskellige relevante skibstyper og udstyr Havnemanøvrering med dobbeltskruer og ror Havnemanøvrering med brug af bugserbåde Sejlads og anduvning under forskellige vejrforhold (vind, strøm og bølger) Sejlads under påvirkning af hydrodynamiske effekter såsom bank effect Sejlads og anduvning med anvendelse af eskortbugsering Opankring Squat effect og passage af andre skibe Skibsmanøvrering med såvel fixed pitch som variable pitchpropeller.   Adgangskrav/målgruppe: Navigatører. Kopi af nuværende SH-certifikat skal scannes til sikkermail@simac.dk senest 1 uge inden kursusstart.   Varighed: 1 dag   Bemærkninger/noter: Referencer: STCW incl. Manila Amendments A-II/1   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Generic Marine and Helicopter Coordinator

Simulatorkurser GENERIC MARINE AND HELICOPTER COORDINATOR Formål og kursusindhold: På kurset ”Generisk Marine og Helikopter Coordinator” får kursisten udvidet sin teoretiske viden og forståelse for de mange opgaver der er, f.eks. i forbindelse med etablering/drift af en offshore installation, vindmølle park eller lign. med henblik på at kunne koordinere/kommunikere overvågning af arbejdsområdet, opgaver som flytning af enheder, transport af personel og nødberedskab i et 24/7 miljø. Efter kurset har kursisten fået indgående indblik i de forskellige segmenter i koordineringsopgaven. De gennemførte øvelser skal være udført tilfredsstillende. Der skal ske en aktiv deltagelse og udvikling hos kursisten I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personers sikkerhed i forbindelse med arbejdets opgaver. Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten forståelse for de mange elementer der indgår i koordineringsopgaven. På kurset arbejdes der med at koordinere opgaver som skift af besætning på installationer og turbiner, udført med forsyningsskibe. Der udføres helikopter operationer fra land til turbine og turbine/turbine med reparatører. Akutte situationer i nødberedskab kan forekomme. Kurset er af en uges varighed, og omfatter følgende emner: Forståelse for skibes manøvremuligheder under forskellige vejrforhold Vessel Traffic Service opgaver Helikopter procedurer Daglige opgaver med besætnings/reparatør skift til søs/luft. Nødberedskab   Adgangskrav/målgruppe: Personer som har lidt eller nogen erfaring i arbejdet med søtransport eller personer med tilsvarende inden for luftfarten. Personer der har varetaget opgaver i forbindelse med Vessel Traffic Service. Personer der påtænker, aktivt, at søge job i denne nichebranche. For at deltage i kurset, skal kursisten have gyldigt ROC radio certifikat   Varighed: 5 dage   Bemærkninger/noter: Kurset afsluttes ikke med en eksamen. Deltagerne bliver evalueret løbende gennem kurset. Studieordningen for dette kursus er inkl. retningslinjerne fra IALA Anbefaling V 103-1.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld