Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 137 resultat(er).

Engine Room Team Management (ERTM)

Simulatorkurser ENGINE ROOM TEAM MANAGEMENT (ERTM) Formål og kursusindhold: Formålet med kurset “Engine Room Team Management” er at introducere hovedemnerne ved ressourcestyring og at tilbyde et uddannelsesmiljø, der udvikler kompetencer til at forbedre den operationelle sikkerhed og effektivitet på skibe. Efter at have gennemført dette kursus vil kursisten have øget sit kendskab til, forståelse af og opmærksomhed omkring betydningen af den menneskelige faktor i forbindelse med et skibs drift. Kursisten vil derudover have styrket sit grundlag til at anvende og udvikle sine ledelsesevner under rutinemæssige opgaver samt under kritiske omstændigheder. Kursisten vil ligeledes have specifikke værktøjer til at forbedre samarbejde, kommunikation, ledelse, beslutningstagning og ressourcestyring samt en forståelse af, hvordan disse ERTM-evner bidrager til redundans og øget sikkerhed. Kurset gennemføres som et samspil mellem teoretiske præsentationer og superviseret træning i en fuld-missions simulator, hvor kursisterne agerer i en række scenarier med varierende sværhedsgrad. Alt efter kursisternes erfaring kan øvelserne gennemføres på 2x medium speed motor maskinsimulator eller en slow speed MAN-B&W maskinsimulator. De specifikke øvelser, scenarier og konfigurationer i simulatorerne justeres alt efter deltagernes tjenstlige erfaringer. Kurset indeholder følgende emner: Engine room team management (ERTM) Ressourcestyring Nærved hændelser og ulykker Kommunikationsmetoder, opfattelse og spørgeteknik Teambalance, assertion, fleksibilitet Stresspåvirkninger og stresssignaler Situationsvurdering og beslutningstagning Principper for planlægning og praktisk planlægning Effektiv kommunikation Ledelsesfunktioner   Adgangskrav/målgruppe: Kurset retter sig mod maskinmestre/dual ansat i shipping- eller offshore-virksomheder. Kursisterne skal have kendskab til maskinrum.   Varighed: 3 dage   Bemærkninger/noter: Fornuftig påklædning/skiftetøj og fodtøj er nødvendigt, da der trænes i en varm og støjfyldt simulator med stejle trapper. Kurset overholder standarderne i A-III/1 og A-III/2 i STCW-konventionen incl. Manila-ændringerne.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Engine Room Team Management (ERTM/ERS, IMO2.07)

Simulatorkurser ENGINE ROOM TEAM MANAGEMENT (ERTM/ERS - IMO 2.07)   Info om kurset kan bestilles ved henvendelse til training@simac.dk.

Shiphandling basic

Simulatorkurser SHIPHANDLING BASIC Formål og kursusindhold: At træne navigatøren i basale/elementære skibsmanøvreringsteknikker ved hjælp af sejlads i skibe med fixed pitch, CPP og Twin screw skibe. Kurset behandler kontrollable og ukontrollable kræfter i forskellige scenarier og områder. Kurset kan omfatte følgende emner (som kan være kundespecifikke): Teoretisk gennemgang af: Manøvremuligheder og strategier Stoppedistance Willamson Turn Konstant drejehastighedsteknikker Anvendelse af thrustere Ror, typer og virkning Skrue(r), typer, virkning, bakeffekt, dobbeltskruede skibe Havnemanøvrering med skruer og flere ror Bank effekt Overhaling Møde med andre skibe, herunder skib-skib interaktionseffekt Sejlads under forskellige vejrforhold, herunder vind, strøm og bølgeeffekt Generel ankring samt 2-ankring ved hækanløb Instrumentnavigering i usigtbart vejr og under natsejlads Anvendelse af slæbebåd og eskortbugsering Squat effekt Under Keel Clearance Pivot punkt Hydrodynamik Sejladsøvelser der underbygger og illustrerer de ovennævnte teorielementer, herunder: Havnemanøvrering med forskellige relevante skibstyper og udstyr Havnemanøvrering med dobbeltskruer og ror Havnemanøvrering med brug af bugserbåde Sejlads og anduvning under forskellige vejrforhold (vind, strøm og bølger Sejlads under påvirkning af hydrodynamiske effekter såsom bank effect Sejlads og anduvning med anvendelse af eskortbugsering Opankring Squat effect og passage af andre skibe Skibsmanøvrering med såvel fixed pitch som variable pitchpropeller.   Målgruppe: Navigatører   Varighed: 2 dage   Bemærkninger/noter: Referencer: STCW incl. Manila Amendments A-II/1   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Shiphandling refresher

Simulatorkurser SHIPHANDLING REFRESHER Formål og kursusindhold: At genopfriske navigatøren i basale/elementære skibsmanøvreringsteknikker ved hjælp af sejlads i skibe med fixed pitch, CPP og Twin screw skibe. Kurset kan omfatte følgende emner (som kan være kundespecifikke): Teoretisk gennemgang af: Manøvremuligheder og strategier Stoppedistance Willamson Turn Konstant drejehastighedsteknikker Anvendelse af thrustere Ror, typer og virkning Skrue(r), typer, virkning, bakeffekt, dobbeltskruede skibe Havnemanøvrering med skruer og flere ror Bank effekt Overhaling Møde med andre skibe, herunder skib-skib interaktionseffekt Sejlads under forskellige vejrforhold, herunder vind, strøm og bølgeeffekt Generel ankring samt 2-ankring ved hækanløb Instrumentnavigering i usigtbart vejr og under natsejlads Anvendelse af slæbebåd og eskortbugsering Squat effekt Under Keel Clearance Pivot punkt Hydrodynamik Sejladsøvelser der underbygger og illustrerer de ovennævnte teorielementer, herunder: Havnemanøvrering med forskellige relevante skibstyper og udstyr Havnemanøvrering med dobbeltskruer og ror Havnemanøvrering med brug af bugserbåde Sejlads og anduvning under forskellige vejrforhold (vind, strøm og bølger) Sejlads under påvirkning af hydrodynamiske effekter såsom bank effect Sejlads og anduvning med anvendelse af eskortbugsering Opankring Squat effect og passage af andre skibe Skibsmanøvrering med såvel fixed pitch som variable pitchpropeller.   Adgangskrav/målgruppe: Navigatører. Kopi af nuværende SH-certifikat skal scannes til sikkermail@simac.dk senest 1 uge inden kursusstart.   Varighed: 1 dag   Bemærkninger/noter: Referencer: STCW incl. Manila Amendments A-II/1   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Generic Marine and Helicopter Coordinator

Simulatorkurser GENERIC MARINE AND HELICOPTER COORDINATOR Formål og kursusindhold: På kurset ”Generisk Marine og Helikopter Coordinator” får kursisten udvidet sin teoretiske viden og forståelse for de mange opgaver der er, f.eks. i forbindelse med etablering/drift af en offshore installation, vindmølle park eller lign. med henblik på at kunne koordinere/kommunikere overvågning af arbejdsområdet, opgaver som flytning af enheder, transport af personel og nødberedskab i et 24/7 miljø. Efter kurset har kursisten fået indgående indblik i de forskellige segmenter i koordineringsopgaven. De gennemførte øvelser skal være udført tilfredsstillende. Der skal ske en aktiv deltagelse og udvikling hos kursisten I kurset lægges der derudover vægt på, at vedkommende opnår forståelse for personers sikkerhed i forbindelse med arbejdets opgaver. Kurset er en blanding af teori og øvelser, hvor den lærte teori bliver prøvet af i praksis. Gennem de praktiske øvelser får kursisten forståelse for de mange elementer der indgår i koordineringsopgaven. På kurset arbejdes der med at koordinere opgaver som skift af besætning på installationer og turbiner, udført med forsyningsskibe. Der udføres helikopter operationer fra land til turbine og turbine/turbine med reparatører. Akutte situationer i nødberedskab kan forekomme. Kurset er af en uges varighed, og omfatter følgende emner: Forståelse for skibes manøvremuligheder under forskellige vejrforhold Vessel Traffic Service opgaver Helikopter procedurer Daglige opgaver med besætnings/reparatør skift til søs/luft. Nødberedskab   Adgangskrav/målgruppe: Personer som har lidt eller nogen erfaring i arbejdet med søtransport eller personer med tilsvarende inden for luftfarten. Personer der har varetaget opgaver i forbindelse med Vessel Traffic Service. Personer der påtænker, aktivt, at søge job i denne nichebranche. For at deltage i kurset, skal kursisten have gyldigt ROC radio certifikat   Varighed: 5 dage   Bemærkninger/noter: Kurset afsluttes ikke med en eksamen. Deltagerne bliver evalueret løbende gennem kurset. Studieordningen for dette kursus er inkl. retningslinjerne fra IALA Anbefaling V 103-1.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Drift og Vagthold - Maskinanlæg

Simulatorkurser DRIFT OG VAGTHOLD - MASKINANLÆG Formål og kursusindhold: Formålet med kurset i “Drift og Vagthold – Maskinanlæg” er at uddanne deltageren til at kunne varetage funktionen som vagthavende maskinofficer, som specificeret i STCW Code. Efter kurset vil deltageren have forståelse for og kompetencer til at varetage hvervet som vagthavende maskinofficer, herunder have lært om forskellige sejladsscenarier, effektiv kommunikation og teamwork. Kurset er praksisorienteret. I små hold gennemfører deltagerne en række sejladsscenarier på simulatorerne, som efterfølgende analyseres i debriefing i forhold til øvelsens udfald og ”normal praksis”.  Øvelserne foregår primært i SIMACs full-mission maskinrumssimulator. SIMAC har en række grafiske simulatorer, som kan benyttes i forbindelse med forberedelse til den næste øvelse i vores full mission maskinrumssimulator. Kurset indeholder følgende emner: Den vagthavendes pligter Drift af primær- og hjælpemotor i normale og ikke-normale situationer Fejlfinding Brug af Oil Record og maskinmesterens logbog Vagtoverdragelse   Målgruppe: Kurset henvender sig til nyuddannede maskinmestre og til maskinmestre, der har været borte fra søfartserhvervet i en periode, og som har brug for at blive opdateret om emnet drift og vagthold i maskinanlæg.   Varighed: 2½ dag   Bemærkninger/noter: Kurset opfylder de krav, der er angivet i Vagtholdsbekendtgørelsen samt i STCW Code, kap. A-III/1 – Standard of Competence, med hensyn til forsvarlig pasning af maskinvagten samt dertil hørende opgaver i forbindelse med pasning og betjening af hoved- og hjælpemaskiner.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

Radiokurser

GMDSS GOC ROC Courses See the standard radio courses SIMAC Training offers.SIMAC offers the following standard courses: GMDSS GOC 2 weeks GMDSS GOC refresher GMDSS ROC   Please contact training@simac.dk for more information. Open course enrolment here.

GMDSS (ROC)

Radiokurser GMDSS (ROC) Formål og kursusindhold: Begrænset certifikat som radiooperatør i GMDSS (ROC) Kurset afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Deltagerne bliver bedømt bestået/ikke bestået. Varighed af eksaminationen er ca. 25 minutter. Eksamen skal bestås med godkendt resultat, for at deltageren kan erhverve sig certifikat   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til deltagere, der ønsker at erhverve sig et begrænset operatør certifikat til GMDSS (ROC). For at deltage i kurset, skal deltageren være fyldt 18 år.   Varighed: 5 dage   Bemærkninger/noter: Ved bestået eksamen, kan deltageren erhverve sig certifikat efter ansøgning på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Kurset gennemføres delvist på engelsk. Undervisningsmaterialet er på engelsk. Kurset gennemføres i overensstemmelse med: Bekendtgørelse 939 af 29/08/2011 om radioprøver og certifikater i GMDSS Standard jf. STCW Section A-IV/1 Standards regarding radio operators of the STCW Code.   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

GMDSS (GOC) Generhvervelse

Radiokurser GMDSS (GOC) Generhvervelse Formål og kursusindhold: Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC) generhvervelse. Kurset afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Deltagerne bliver bedømt bestået/ikke bestået. Varighed af eksaminationen er ca. 45 minutter. Eksamen skal bestås med godkendt resultat, for at deltageren kan erhverve sig certifikat.   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der ønsker at få fornyet/generhverve tidligere udstedt certifikat. For at deltage i kurset, skal deltageren: Have GOC certifikat, som skal forevises til eksamen.   Varighed: 5 dage   Bemærkninger/noter: Ved bestået eksamen, kan deltageren erhverve sig certifikat efter ansøgning på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Kurset gennemføres delvist på engelsk. Undervisningsmaterialet er på engelsk. Kurset gennemføres i overensstemmelse med: Bekendtgørelse 939 af 29/08/2011 om radioprøver og certifikater i GMDSS. Standard jf. STCW Section A-IV/1 Standards regarding radio operators of the STCW Code.   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

GMDSS (GOC) 2 uger

Radiokurser GMDSS (GOC) 2 uger Formål og kursusindhold: Generelt certifikat som radiooperatør i GMDSS (GOC) Kurset sikrer, at deltageren kan virke som radiooperatør på det maritime område, om bord i skibe i alle havområder. Kurset afsluttes med en individuel mundtlig eksamen. Deltagerne bliver bedømt bestået/ikke bestået. Varighed af eksaminationen er ca. 45 minutter. Eksamen skal bestås med godkendt resultat, for at deltageren kan erhverve sig certifikat.   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til personer, der ønsker at erhverve certifikat som radiooperatør til sejlads i alle havområder. For at deltage i kurset, skal deltageren være fyldt 18 år.   Varighed: 10 dage (2 uger)   Bemærkninger/noter: Ved bestået eksamen, kan deltageren erhverve sig certifikat efter ansøgning på Søfartsstyrelsens hjemmeside. Kurset gennemføres delvist på engelsk. Undervisningsmaterialet er på engelsk. Kurset gennemføres i overensstemmelse med: Bekendtgørelse 939 af 29/08/2011 om radioprøver og certifikater i GMDSS. Standard jf. STCW Section A-IV/1 Standards regarding radio operators of the STCW Code.   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld