Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 137 resultat(er).

Kom til fagforedrag på SIMAC om processikkerhed

Henrik Skovsgaard fra ABB-Odense er gæsteforedragsholder, og oplægget er åbent for alle interesserede.

Fagligt arrangement om IMO's mål for grønnere skibsdrift

Arrangementet afholdes i København af Skibsteknisk Selskab og IDA Maritim. Vi har fået mulighed for at streame og sende samtidigt på SIMAC.

SIMAC sætter ambitiøse mål for bæredygtig udvikling

SIMAC har igangsat en række konkrete initiativer og fastsat ambitiøse mål for fremtiden med udgangspunkt i FNs definition på ”Sustainable Development”.

SkillSea udkommer med første nyhedsbrev

Læs SkillSeas første nyhedsbrev her.

Coronavirus

Herunder har vi samlet en række spørgsmål og svar angående Coronavirus.

Kurser

SIMAC Training er en af Danmarks førende kursusudbydere indenfor den maritime sektor. Se hele vores kursusudbud her.

Maritim sikkerhed og lovgivning

Maritim sikkerhed og lovgivning Indenfor maritim sikkerhed og lovgivning tilbyder SIMAC Training en række kurser som ses nedenfor. De udbydes på Maritime Training of Southern Denmark.  Inden for Maritim sikkerhed og lovgivning udbyder SIMAC Training følgende standardkurser: §5 Krisestyring og menneskelig adfærd §6 Passagersikkerhed og stabilitet §7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser §16 Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen i handelsskibe  Dansk søfartslovgivning – long distance Redningsbåde og -flåder, genopfriskning STCW 2010 FRB/FRC Du er velkommen til at kontakte SIMAC Training, såfremt du ønsker at drøfte muligheden for et skræddersyet kursus i forhold til Jeres behov indenfor det maritime sikkerheds- og lovgivningsmæssige område. Tilmelding til kurser: Du kan tilmelde dig kurser på MTSDs hjemmeside her eller via arrangementsoversigten her.

§5 Krisestyring og menneskelig adfærd

Martitim sikkerhed og lovgivning Krisestyring og menneskelig adfærd   Formål og kursusindhold: På kurset §5 Krisestyring og menneskelig adfærd lærer kursisten om styring af krise- og nødsituationer til søs. Efter kurset vil kursisten have opnået kvalifikationer i forhold til at organisere nødprocedurer ombord, optimere brugen af ressourcer, kontrollere reaktioner og lede passagerer og andet personel under kriser samt etablere og opretholde en effektiv kommunikation i nødsituationer. Kurset tager udgangspunkt i en dialogbaseret undervisningsform, hvor der undervises i teoretiske emner, som efterprøves i praksis bl.a. gennem kommunikationsøvelser over radio. Kurset omfatter følgende emner: Organisering af nødprocedurer om bord Optimering af brug af ressourcer Kontrol af reaktion på nødsituationer Ledelse af passagerer og andet personel under nødsituationer Etablering og opretholdelse af effektiv kommunikation Krisestyring, psykiske chok-reaktioner, psykisk førstehjælp Øvelse i ledelse under stress   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestre og andet personel, der ifølge skibets sikkerhedsruller har ansvaret for passagerernes sikkerhed i nødsituationer.   Varighed: 2 dage   Bemærkninger/noter: Kurset afholdes som udgangspunkt på dansk. Kurserne opfylder uddannelseskravet iht. §5 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 391 af 22. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via arrangementsoversigten her:   Tilmeld 

§6 Passagersikkerhed og stabilitet

Maritim sikkerhed og lovgivning Passagersikkerhed og stabilitet Formål og kursusindhold: Gennem kurset “§6- Passagersikkerhed, last-sikkerhed og skrogintegritet” får kursisten viden om stabilitet i forhold til passagersikkerhed, lastsikkerhed og skrogintegritet. Kurset giver kursisten de færdigheder, som er i overensstemmelse med de pligter og det ansvar, vedkommende har om bord i forbindelse med beregninger af stabilitet, trim, kraftpåvirkninger og sikring af last, herunder farligt gods. Kurset tager udgangspunkt i en dialogbaseret undervisningsform, hvor der undervises i teoretiske emner og arbejdes med praktiske øvelser. Kurset omfatter følgende emner: Beregning af stabilitet, trim og kraftpåvirkning Virkning af ændring af ballast og brændstof Kontrol af stabilitet, lækstabilitet, havarikontrol- og overlevelsesplaner Belastning på dæk Gennemgang af indholdet i aktuelle trim- og stabilitetsbøger Sikring af last, herunder farligt gods.   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til seniorofficerer og andre, der har umiddelbart ansvar for indskibning og udskibning af passagerer på passagerskibe samt for losning, lastning eller sikring af lasten, eller for lukning af åbninger i skroget om bord på ro-ro-passagerskibe.   Varighed: 2 dage   Bemærkninger/noter: Kurset opfylder uddannelseskravet i henhold til §6 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 391 af 22. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe. Med dokumentation for gennemført kursus kan danske rederier, der anvender skibe til passagersejlads, udstede kvalifikationsbevis efter oplæring i skibsspecifikke elementer. Beviset er en forudsætning for tiltrædelse af tjeneste på passagerskibe og ro-ro-passagerskibe. I det omfang det er muligt, kan kursisten få opgaver i eget skibs trim- og stabilitetsbog. Dette forudsætter, at den sendes i elektronisk form til SIMAC Training senest en uge før kursets start. Kurset afholdes som udgangspunkt på dansk.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld 

§7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser

Maritim sikkerhed og lovgivning Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser   Formål og kursusindhold: Kurset “§7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser” lærer kursisten at tilrettelægge og afvikle maritime båd- og brandøvelser i relation til brandslukning, evakuering og redningsmidler. Kurset giver vedkommende en bred viden om nationale og internationale krav til skibsorganisationen i katastrofesituationer, samt inspiration til hensigtsmæssig adfærd i hverdagen til søs. Efter kurset vil kursisten have kompetencer og forståelse for principperne og praksis, i forhold til at tilrettelægge båd- og brandøvelser. Med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer, samt erfaringer fra tidligere skibsulykker, vil vedkommende kunne identificere nøgle- og problemområder, og have viden om at tilrettelægge en velfungerende skibsorganisation, til imødegåelse af krise- og katastrofesituationer. Kurset består af en række teoretiske indlæg som suppleres med praktiske samarbejdsøvelser i grupper. Øvelserne bliver tilrettelagt med udgangspunkt i deltagernes daglige arbejdsliv og indeholder en høj grad af hands-on øvelser og deltagerinvolvering, for eksempel gennem rollespil af realistiske krisesituationer. Kurset omfatter bl.a. følgende emner: Regelsæt, definitioner og koncepter Livsreddende forberedelse og planlægning Ledelse af passagerer til redningsstationer m.m. Kommunikation i krise- og katastrofesituationer   Adgangskrav/målgruppe: Kurserne henvender sig til officerer, ledende cateringpersonale og andet personale, der ifølge skibets ruller har ansvar i forbindelse med sikkerhed for skib og passagerer.   Varighed: 1 dag   Bemærkninger/noter: Kurserne opfylder uddannelseskravet iht. §7 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 391 af 22. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.   Tilmelding: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), så din tilmelding skal foregå på deres hjemmeside.   Tilmeld