Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 156 resultat(er).

Kom til fagforedrag på SIMAC om processikkerhed

Henrik Skovsgaard fra ABB-Odense er gæsteforedragsholder, og oplægget er åbent for alle interesserede.

Fagligt arrangement om IMO's mål for grønnere skibsdrift

Arrangementet afholdes i København af Skibsteknisk Selskab og IDA Maritim. Vi har fået mulighed for at streame og sende samtidigt på SIMAC.

SIMAC sætter ambitiøse mål for bæredygtig udvikling

SIMAC har igangsat en række konkrete initiativer og fastsat ambitiøse mål for fremtiden med udgangspunkt i FNs definition på ”Sustainable Development”.

SkillSea udkommer med første nyhedsbrev

Læs SkillSeas første nyhedsbrev her.

Det ny SIMAC

Underskrift markerer start på byggeproces for Det ny SIMACPressemeddelelse:Underskrift markerer start på byggeproces for Det ny SIMAC   Svendborg Kommune og SMUC Fonden underskrev den 8. juni 2020 aftale om SMUC Fondens køb af byggegrunden til Det ny SIMAC. Det markerer samtidig opstart på byggeriet af fremtidens maritime uddannelsesinstitution i Svendborg. Samme dag bliver opgaven med at opføre Det ny SIMAC også offentliggjort. Dermed kan entreprenører nu søge om prækvalifikation på udførelsen af byggeprojektet. Udbuddet bliver gennemført som udbud med forhandling efter Udbudsloven og bliver annonceret i EU-Tidende. De prækvalificerede skal aflevere indledende tilbud medio september, hvorefter der forhandles inden det endelige valg af entreprenør bliver foretaget. Det ny SIMAC bliver en vidensinstitution i absolut højeste klasse. I 2022 står de nye bygninger på Nordre Kaj i Svendborg klar til at uddanne fremtidens ledere til Det Blå Danmark og en række andre, innovative erhverv inden for industrien og energisektoren. Kommunen er allerede i gang med at forberede byggeriet på Nordre Kaj. Frem til 10. juni bliver de tidligere bygninger for NH Bugser revet ned. Den sorte hal bliver revet ned efter sommerferien. Og Vand og Affald (Svendborg Kommune) omlægger spildevands- og vandledninger, så de kommer til at løbe bagom det nye byggeri. Vi er glade for at komme i gang med udviklingen af den helt nye bydel ved Nordre Kaj. Det er vigtigt for Svendborg, at vi udvikler og fremtidssikrer Danmarks bedst bevarede industrihavn som en levende havn. Det ny SIMAC bliver lokomotiv for udviklingen. Og jeg er helt sikkert på, at området bliver et smukt eksempel på, hvordan gamle og nye maritime erhverv kommer til at indgå i et fint samspil med både studerende, forskere og de kommende beboere. Ikke mindst takket være de nye, rekreative arealer langs vandet, siger borgmester Bo Hansen, Svendborg Kommune.   Frederik Ejlers, formand for SMUC Fonden var også en tilfreds mand efter underskriften. Aftalen om købet af byggegrunden er et stort skridt for projektet. Det bringer Det ny SIMAC meget tættere på gennemførelse. Nu ser vi frem til licitationen og at vi får en god pris for selve opførelsen. Det er naturligvis også helt afgørende for projektets succes. Vi er glade for det gode samarbejde og har tilsvarende store forventninger til, at Svendborg Kommune udvikler hele kvarteret efter den helhedsplan, der er lagt for Nordre Kaj, siger Frederik Ejlers. Jesper Bernhardt, direktør for SIMAC ser frem til det nye SIMAC står færdigt. I 2022 kan vi byde de studerende velkommen til en vidensinstitution i verdensklasse. Nye rammer med topmoderne laboratorier og simulatorer, plads til flere studerende og et tæt samarbejde med erhvervslivet skal være med til at sikre vækst og arbejdspladser. Nordre Kaj har i mange år været et industriområde. Som de første på kajen, bidrager vi til at føre industrihavnen ind i en fremtid, der skal komme både Svendborg og hele Danmark til gode, siger Jesper Bernhardt.   Yderligere information: Bo Hansen, borgmester: +45 2927 2959 Frederik Ejlers, formand for SMUC Fonden: +45 4068 4101 Jesper Bernhardt, direktør for SIMAC: +45 7221 5510   Læs mere www.smuc.dk www.fremtidenshavn.dk   Fakta: Det ny SIMACs visionære bygninger skaber optimale rammer om et fleksibelt lærings- og udviklingsmiljø, hvor undervisning, forskning og samarbejdet med erhvervslivet bliver bragt sammen. Og med en samlet ambition om at blive et maritimt kraftcenter, der vil række langt ud over landets grænser. Det ny SIMAC bliver opført af den private erhvervsdrivende fond: Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter (SMUC) og er blandt andet muliggjort takket være en betydelig donation på 100 millioner kroner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Det ny SIMAC er tegnet af C.F. Møller Architects og EFFEKT med C.F. Møller Architects som totalrådgiver. Bygherres ingeniørrådgiver er MOE A/S. SMUC Fonden betaler 6.416.000, - kroner for byggegrunden. To erhvervsmæglere har vurderet grundens markedsværdi. Den aftalte købspris er gennemsnittet af de to vurderinger. Vurderingerne er foretaget af Nordicals erhvervsmæglere og Colliers International.   Bygningen i tal: Det ny SIMAC bliver på 12.500 m2 brutto og indeholder: Fællesarealer på 1.880 m2. Herunder Campustorvet, Open Learning Center og Student Service Area. Undervisningsarealer på 6.585 m2. Herunder undervisningslokaler i forskellige størrelser, to auditorier, en række forskellige laboratorier/værksteder samt simulatorcenter med virtuelle læringsmiljøer. Administration på 320 m2 med kontorer og mødelokaler til ledelse og administration. Teknisk service på 1.215 m2. Herunder teknikrum, vaskerum, depoter og servicefaciliteter fordelt i bygningen.  Borgmester Bo Hansen (Svendborg Kommune) og Frederik Ejlers (formand for SMUC Fonden) skriver under på købsaftalenFoto: Tim Kildeborg Jensen

Rekordhøjt antal ansøgere

Rekordhøjt antal ansøgere til vores uddannelserRekordhøjt antal ansøgere til SIMAC Landets videregående uddannelsesinstitutioner havde ansøgningsfrist d. 5. juli kl. 12, og det står nu klart, at flere end nogensinde før har valgt SIMAC. Hele 28% flere end sidste år har valgt en maritim uddannelse i Svendborg som deres 1. prioritet. Det er den højeste procentvise stigning blandt alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark.   På SIMAC er vi rigtig glade for, at flere unge mennesker end nogensinde før har valgt at ansøge om optagelse på en maritim uddannelse. SIMAC er i optagelsesnotatet fra ministeriet specifikt nævnt som den uddannelsesinstitution med den højeste procentvise stigning i antallet af 1. prioritetsansøgere siden 2019. Antallet er i år 220, hvilket er en stigning på 28%. SIMAC har de ved de seneste to optag via den koordinerede tilmelding oplevet en stor vækst. Siden 2018 har væksten i antal nye studerende i alt været på 63%. Jan Askholm, Studierektor på SIMAC, glæder sig over tallene ”det samlede ansøgertal til SIMACs uddannelser er meget tilfredsstillende. Det er dejligt, at så mange unge mennesker har fået øjnene op for, hvilke fantastiske og forskelligartede muligheder, der er med en maritim uddannelse. Vi glæder os til at byde dem velkommen til august.” Første runde optag slutter med den officielle udmelding med tilbud om studiepladser eller afslag til ansøgerne den 26. juli. På det maritime område er det alene professionsbacheloruddannelserne, der er omfattet af den koordinerede tilmelding (KOT). Det samlede ansøgertal til de maritime professionsbacheloruddannelser ligger højere end de foregående år. Der er en stigning i antallet af ansøgere på 17% i forhold til 2019. For maskinmesteruddannelsens vedkommende ligger ansøgertallet på landsplan 13% over 2019. Kilde: Ministeriets notat om ansøgningen til de videregående uddannelser pr. 5. juli https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/2020/sogningen-til-de-videregaende-uddannelser-pr-5-juli-2020.pdf   For yderligere information kontakt: Studierektor Jan Askholm, tlf. 72215522

New collaboration with Doulgerof & lamberg

We are proud to announce our collaboration with Doulgerof & LambergSIMAC Training is proud to announce that we have reached an agreement with Doulgerof & Lamberg on the delivery of: Market-leading special courses aimed at the maritime- and offshore sector. The collaboration will deliver high-end solution to costumers where “Doulgerof & Lamberg” provide the scientifically validated methods, and SIMAC Training provide the facilities and technical solutions for the training. The first courses to be announced as a result of the collaboration is: Integrated BRM/ERM Integrated Personal Assessment & BRM/ERM The agreement also includes the possibility of delivering a number of advanced management development courses, which will be announced on an ongoing basis. For information on Doulgerof & Lamberg visit www.doulgerof-lamberg.com Learn more on what SIMAC Training offers here.

Kurser

SIMAC Training er en af Danmarks førende kursusudbydere indenfor den maritime sektor. Se hele vores kursusudbud her.

Maritim sikkerhed og lovgivning

Maritim sikkerhed og lovgivning Indenfor maritim sikkerhed og lovgivning tilbyder SIMAC Training en række kurser, som ses nedenfor. Inden for Maritim sikkerhed og lovgivning udbyder SIMAC Training følgende standardkurser: §5 Krisestyring og menneskelig adfærd §6 Passagersikkerhed og stabilitet §7 Tilrettelæggelse og afvikling af båd- og brandøvelser §16 Arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgruppen i handelsskibe  Dansk søfartslovgivning – long distance Redningsbåde og -flåder, genopfriskning STCW 2010 Farligt Gods + Østersøaftalen FRB/FRC Ballast Water Management Du er velkommen til at kontakte SIMAC Training, såfremt du ønsker at drøfte muligheden for et skræddersyet kursus i forhold til Jeres behov indenfor det maritime sikkerheds- og lovgivningsmæssige område. Tilmelding til kurser: Du kan tilmelde dig kurser via kursusportalen MTSD her eller via arrangementsoversigten her.

§5 Krisestyring og menneskelig adfærd

Martitim sikkerhed og lovgivning Krisestyring og menneskelig adfærd   Formål og kursusindhold: På kurset §5 Krisestyring og menneskelig adfærd lærer kursisten om styring af krise- og nødsituationer til søs. Efter kurset vil kursisten have opnået kvalifikationer i forhold til at organisere nødprocedurer ombord, optimere brugen af ressourcer, kontrollere reaktioner og lede passagerer og andet personel under kriser samt etablere og opretholde en effektiv kommunikation i nødsituationer. Kurset tager udgangspunkt i en dialogbaseret undervisningsform, hvor der undervises i teoretiske emner, som efterprøves i praksis bl.a. gennem kommunikationsøvelser over radio. Kurset omfatter følgende emner: Organisering af nødprocedurer om bord Optimering af brug af ressourcer Kontrol af reaktion på nødsituationer Ledelse af passagerer og andet personel under nødsituationer Etablering og opretholdelse af effektiv kommunikation Krisestyring, psykiske chok-reaktioner, psykisk førstehjælp Øvelse i ledelse under stress   Adgangskrav/målgruppe: Kurset henvender sig til skibsførere, overstyrmænd, maskinchefer, førstemestre og andet personel, der ifølge skibets sikkerhedsruller har ansvaret for passagerernes sikkerhed i nødsituationer.   Varighed: 2 dage   Bemærkninger/noter: Kurset afholdes som udgangspunkt på dansk. Kurserne opfylder uddannelseskravet iht. §5 i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse 391 af 22. april 2014 om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i passagerskibe.   Tilmelding til kurser: SIMAC er en del af Maritime Training of Southern Denmark (MTSD), og du kan tilmelde dig via knappen nedenfor. Er der ingen datoer planlagt, er du velkommen til at sende en forespørgsel til Training@simac.dk.   Tilmeld