Bliv studerende
Studiemiljø
Udvikling
Om SIMAC
Kurser
EN

Søg

Din søgning på '""' gav 132 resultat(er).

Nyheder

Læs seneste nyt fra SIMAC her.

European Maritime Sector Granted EU Funding for a ‘SKILLSEA’ Project

European Maritime Sector Granted EU Funding for a 'SKILSEA' Project for Sectoral Co-operation on Maritime Skills 28 Nov. 2018 af SIMACThe European Commission will co-finance the ‘Futureproof Skills for the Maritime transport sector (SkillSea)’ project as publicly announced at a signature ceremony hosted by the Commissioner of Transport, Violeta Bulc, on 20 November 2018. The project aims to develop strategies to identify and meet the future skills needs of the maritime sector and attract greater numbers of Europeans. The four year project work will begin in January 2019. The Europe-wide consortium established by the industry’s recognised social partners, the European Community Shipowners’ Associations (ECSA) and the European Transport Workers’ Federation (ETF) and led by the Rotterdam-based STC Group comprises of 27 national maritime authorities, shipping companies, shipowners’ associations, maritime trade unions and maritime education providers from 16 countries in Europe. The project The “SkillSea” project, will be co-financed under Erasmus+ with the goal of producing a sustainable skills strategy for the maritime and related activities both at sea and ashore.  It aims to: Increase the number of European maritime professionals Map out technological developments in ship operation and their effect on the industry’s skills requirements Overcome barriers to the mobility of seafaring labour Improve co-operation between education providers, competent authorities and industry Martin Dorsman for ECSA, said ECSA is pleased to hear that our application was successful and that the importance of developing a forward-looking skills strategy for our sector has been recognised. We are most grateful for the trust that has been placed in us and our social partners and other consortium members to bring it to fruition. ECSA looks forward to the commencement of work on this exciting project which will contribute to the competitiveness of European seafarers and European shipping. Eduardo Chagas for ETF said: In view of the increased digitalisation and automation of the sector, it is hoped this project will contribute to a smooth transition resulting in high-quality employment and training for European maritime professional and the sustainability of maritime clusters in Europe. It will also aim to attract increased numbers of Europeans into maritime employment and to equip them with the skills necessary to meet the changing needs of the sector.  This will ensure that they enjoy rewarding and long-term maritime careers, not only onboard ships but also in the shore-side clusters that support the seagoing industry and are a significant source of jobs throughout the EEA. Renee Boelaars for STC Group said: “STC Group is looking forward to lead and collaborate with the 27 project partners to develop both a strategy and concrete educational packages aimed at digital and 21st century skills in the maritime transport sector. This project enables through its research the development of tools to enhance and propose educational packages based on needed skills through a unique cooperation between maritime education and training providers, shipping companies, social partners and national maritime authorities in order to equip students with the necessary skills as well as increasing their horizontal and vertical mobility”.

C.F Møller og Effekt vinder arkitektskonkurrencen om det ny SIMAC

C.F Møller og Effekt vinder arkitektskonkurrencen om det ny SIMAC 28 Feb 2019 af SIMACDet ny SIMAC (Svendborg International Maritime Academy) bliver fremtidens maritime uddannelsesinstitution på havnen i Svendborg. Det åbne, fleksible og moderne læringshus er tegnet af C.F. Møller Architects og EFFEKT. I 2022 vil de nye bygninger stå klar til at uddanne fremtidens ledere til Det Blå Danmark og en række andre, innovative erhverv. Ud over Det ny SIMAC har vinderholdet også udarbejdet en helhedsplan for, hvordan en ny bydel på Nordre Kaj – med boliger og erhverv – kan tage form. Inklusive et konkret forslag til en genåbning af Kobberbækken, hvilket både giver nye, bynære grønne områder og sikrer denne del af Svendborg mod fremtidens ekstreme nedbør. Arkitektkonkurrencen er gennemført af SMUC Fonden (Fonden Svendborg Maritime Uddannelsescenter), der er stiftet med henblik på at eje, udvikle og bygge det ny SIMAC samt drive grund og bygninger i samarbejde med SIMAC. Projektet er blandt andet muliggjort takket være en betydeligdonation på 100 millioner kroner fra A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.   Vinderprojektet for Det ny SIMAC signalerer åbenhed, fleksibilitet og højt til loftet Forslaget fra C.F. Møller Architects og EFFEKT er udpeget som endelig vinder af arkitektkonkurrencens fase 2. Dommerkomiteen betegner vinderforslaget som et stærkt udgangspunkt for at etablere den nye uddannelsesbygning og for kommunens videre arbejde med udviklingen afNordre Kaj.   ”I dommerkomiteen har vi vurderet, at C.F. Møller Architects og EFFEKT har præsenteret en spændende og veldisponeret uddannelsesinstitution, der afspejler SIMAC’s fokus og visioner om åbenhed og fleksibilitet. Det ny SIMAC vil fremstå som et fyrtårn på Nordre Kaj, og vinderprojektets fine fornemmelse for skala giver overgange til havnens øvrige store bygninger og åbne rum. Kort sagt: vi synes at det nye hus vidner om en kraftfuld og energisk institution med højt tilloftet og stor opfindsomhed.”-Bestyrelsesformand Frederik Ejlers, SMUC Fonden   ”Det ny SIMAC er en del af Den Blå Kant, der bevarer og fremtidssikrer havnen i Svendborg. Vi ermeget glade for at have fået et konkret forslag til helhedsplan for området ved Nordre Kaj, dergiver plads til både boliger og arbejdspladser. Vi får fin adgang til havnen. Strukturen og tæthedeni den nye bydel minder om det gamle Svendborg. Og forslaget til åbning af Kobberbækken vil givegrønne forbindelsesveje og den nødvendige sikring mod ekstreme regnskyl. Arbejdet med atrealisere visionerne i helhedsplanen er kommunens ansvar og vil få stort fokus i de kommendeår.” -Borgmester Bo Hansen (S), Svendborg Kommune    Vi ser frem til at bringe skibe, maritime eksperimenter og den nyeste teknologi til havnen. Med denye rammer styrker vi innovation og erhvervsudviklingen i området.   ”Og vi kan møde den stigendesøgning til de maritime uddannelser. Det ny SIMAC bliver et meget attraktivt sted at uddanne sig,og vi kan styrke vores rolle som et maritimt kraftcenter, der kan tiltrække og fastholde talent iSvendborg.”-Direktør Jesper Bernhardt, SIMAC   En kombination af moderne undervisningsbyggeri og nye herlighedsværdier for byen Dommerkomiteen roser vinderholdet for deres lydhørhed og gode samarbejdsevner i konkurrencefasen.Det lover godt for det videre samarbejde med SMUC Fonden om at realisere Det nySIMAC. Og med Svendborg Kommune om den videre udvikling af helhedsplanen for Nordre Kaj.   ”Vi er rigtig glade for, at vores forslag til Det ny SIMAC og helhedsplanen er blevet godt modtaget. Det ny SIMAC er en hyldest til havnens særegne arkitektur og maritime miljø – et fleksibelt ogmoderne hus, der igennem åbne, rå og robuste omgivelser lægger op til samarbejde. Uddannelsesinstitutionenbliver en integreret del af byen og spiller sammen med de nye grønne og rekreativebymiljøer langs havnen.”-Julian Weyer, partner og arkitekt hos C.F. Møller Architects   Det er visionen med Det ny SIMAC at styrke forbindelsen mellem byen, Nordre Kaj og havnensom helhed. Huset kan blive et vartegn for omdannelsen af Svendborg Havn og fungere somkatalysator for både byliv, uddannelse og nye erhverv på havnen. -Sinus Lynge, partner og arkitekt hos EFFEKT   KontaktBestyrelsesformand Frederik EjlersTlf: +45 4068 4101Mail: fe@bauherr.dk Læs mere om Det ny SIMAC, konkurrencen og dommerbetænkning:www.SMUC.dk Link til download af pressefotos:www.SMUC.dk/galleri Læs mere om Svendborg Kommunes planer for havnen på:www.fremtidenshavn.dk

ShippingLab: Dansk teknologi skal gøre skibsfart autonomt og miljøvenligt

ShippingLab: Dansk teknologi skal gøre skibsfart autonomt of miljøvenligt 12 Mar 2019 af SIMACIntelligente skibe, der uden at udsende skadelige emissioner, navigerer sikkert ind i havnen og lægger til kaj, er en del af den nære fremtid ifølge de ambitiøse mål i ShippingLab – Det Blå Danmarks nye platform for maritim forskning, udvikling og innovation. Bag ShippingLab står en lang række af rederier, teknologivirksomheder, universiteter, GTS-institutter, organisationer og offentlige styrelser. Knap 30 projektpartnere har sat sig for at udvikle Danmarks første autonome og miljørigtige skib ved at sammensætte danske kompetencer inden for digitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi. Blandt ambitionerne er at sikre ’zero emission’-sejlads i afgrænsede områder, som eksempelvis havne og kystnære områder. Den maritime branche såvel som verdenssamfundet står over for en række store udfordringer, når det kommer til miljøet. Formålet med samarbejdet er at sikre, at danske maritime kompetencer fortsat er verdensførende inden for miljøteknologi og desuden koble dette til udviklingen af kompetencer inden for autonome løsninger til skibe. Det er et område, som er i rivende udvikling, og som rummer et enormt potentiale for de virksomheder, der lykkes med at sætte det på dagsordenen. Om dette udtaler Kjeld Dittmann, formand for ShippingLab og adm. direktør for Wärtsilä Lyngsø Marine: ”I dag er Det Blå Danmark en af Danmarks absolutte styrkepositioner – og det skal vi også være i morgen. Med ShippingLab skaber vi en fælles platform for maritim forskning, udvikling og innovation som skal være med til at sikre, at vi også i fremtiden besidder kompetencerne til at være verdensførende i et stærkt konkurrencepræget globalt marked. Danske maritime teknologier og løsninger spiller en vigtig rolle i løsningen af nogle af de helt store globale udfordringer, og Det Blå Danmark skal fortsat være et erhverv, der skaber vækst og velstand i Danmark. Det nære samarbejde mellem aktørerne i de maritime erhverv er helt afgørende i den forbindelse.” Intentionerne bag ShippingLab er i tråd med vækstplanens vision om at styrke Danmarks position som et globalt maritimt kraftcenter, og samarbejdet vil sikre Det Blå Danmark bedre muligheder for at konkurrere internationalt på maritime løsninger, der lever op til ikke bare nuværende, men også kommende ønsker og krav inden for autonomi, sikkerhed og miljø. Konkrete tiltag: Blandt de mange aktiviteter i ShippingLab er udviklingen af teknologi, der skal sikre autonomi og miljøvenlig sejlads med såvel mindre som større fartøjstyper. Projektet inkluderer machine-learning, hvilket forventes at give et betydeligt bidrag til en mere sikker og effektiv transport, som kan kombineres med udviklingen af løsninger for emissions-fri sejlads i og omkring havneområdet. Udviklingen af disse løsninger til kommerciel skibsfart er meget omkostningstunge og kan kun lade sig gøre på grund Innovationsfondens investering på 33 mio. kroner i ShippingLab. www.ShippingLab.dk  Fakta om ShippingLab: ShippingLab er et fælles industri initiativ, der arbejder for at udvikle danske kompetencer inden fordigitalisering, autonom skibsfart og miljørigtig teknologi. Styregruppen bag ShippingLab består af J. Lauritzen, Logimatic, Wärtsilä Lyngsø Marine, DTU, FORCETechnology, Danske Maritime, Danske Rederier og Søfartsstyrelsen Projektet er inddelt i tre fokusområder: Digital Ship Operations Autonomy Decarbonization ShippingLab kommer til at køre i tre år og skal være katalysator for fortsat arbejde med maritimforskning, udvikling og innovation ShippingLab støttes af Innovationsfonden, Den Danske Maritime Fond, Orient’s Fond og LauritzenFonden. Dertil kommer egenfinansiering fra projektets partnere. Det samlede budget er 87 mio. kr.   Kontaktpersoner: Formand for ShippingLab:Kjeld Dittmann, Wärtsilä Lyngsø Marine, kjeld.dittmann@wartsila.com, tlf. 4055 4594 Projektdirektør for ShippingLab:Magnus Gary, mg@shippinglab.dk, tlf. 4095 0714 Innovationsfonden:Jakob Dahl Wedel, jakob.wedel@innofond.dk, tlf. 6190 5031 Innovationsfondens investering: 33 millioner kr. Samlet budget: 87 millioner kr. Varighed: 3 år Officiel titel: ShippingLab – Driving Future Maritime Technology www.ShippingLab.dk   Målsætning og indhold: Målsætningen for ShippingLab er at skabe Danmarks første autonome, miljørigtige skib.   Dette opnås i et samspil mellem fire arbejdspakker: WP1 – Digital Ship Operations Denne arbejdspakke fokuserer på at udvikle værktøjer og metoder til at skabe såkaldte ’digitaletvillinger’ af skibe ved anvendelse af højfrekvente data. Ikke to skibe er ens. Ved at udvikle digitale tvillinger af det enkelte skib, vil optimeringen af skibets driftblive langt mere præcis og effektiv, da effekterne af forbedringerne kan simuleres i en nøjagtig modelfor det specifikke skib. WP2 – Autonomy Denne arbejdspakke fokuserer på at demonstrere anvendeligheden af autonom navigation ved kystnærsejlads. Dette skal ske ved at udvikle nye metoder og algoritmer, der skal fungere i samspil medeksisterende teknologier inden for navigation, styring, manøvrering og kajanløb på såvel nye someksisterende skibe. Autonomt er ikke det samme som at sejle ubemandet. Fordelen ved autonom sejlads er, at skibetanvender den optimale energi til at drive og navigere skibet samt at sikkerheden til søs øges, da denmenneskelige påvirkning på skibets operation reduceres. WP3 – Decarbonization Denne arbejdspakke fokuserer på at udvikle og teste løsninger, der medfører, at skibe kan operere udenat udlede skadelige emissioner i eksempelvis havne, kystnære områder eller lignende. I første omgang vil løsningerne fokusere på operation i kortere perioder, men det er formålet, ataktiviterne i arbejdspakken skal skubbe på udviklingen af emissions-fri sejlads, således at den maritimebranche kan leve op til 2050 kravene om at halvere udledningen af drivhusgasser fra skibsfart med 50% iforhold til 2008-tal. WP4 – General Management, Integration & Outreach: Ud over de rent tekniske arbejdspakker har ShippingLab også et fokus på at udvikle flere aktiviteter, derkan medvirke til, at målsætningen opnås bedre eller hurtigere. Dette kan ske med nye eller eksisterendepartnere og derfor er projekt- og forretningsudvikling en væsentlig del af opgaven. Derudover er det hensigten, at arbejdet i ShippingLab skal skabe en blivende samarbejdsplatform forforskning, udvikling og innovation i den maritime branche, således at aktiviteterne i ShippingLabmedvirker til at bringe maritime aktører tættere sammen om fælles udvikling og samtidig tiltrækkerflere studerende til branchen ved at synliggøre mulighederne og udfordringerne i Danmarks mestglobale erhverv. www.ShippingLab.dk   Partnere i ShippingLab: Automation LabBallardCopenhagen Business SchoolCallenbergDanelec MarineDanfossDanske MaritimeDanske RederierDFDSDanmarks Tekniske UniversitetFORCE TechnologyFyns Maritime KlyngeJ. LauritizenLogimatic SolutionsLogimatic EngineeringMaersk TankersMAN Energy SolutionsMolslinjenScandlinesSIMACSøfartsstyrelsenTeknologisk InsitutTormTuco MarineVessel Performance SolutionsWärtsilä Lyngsø MarineAalborg Universitet

Brug af virtuel reality til forbedring af sikkerhedsadfærd

Brug af virtuel reality til forbedring af sikkerhedsadfærd 21 Maj 2019Moderne teknologi skal understøtte forbedret sikkerhedsadfærd. Brug af Virtual Reality til forbedret træning af sikkerhedsadfærd’ er et nyt projekt, der skal rykke ved sikkerhedsadfærden ombord på skibe, og har netop haft sit kick-off møde. Projektet skal undersøge, hvordan der kan arbejdes med udvikling af adfærd gennem VR (Virtual Reality), hvor læringen gøres så virkelighedsnær som muligt. VR-Brillerne skal dermed simulere en række pressede situationer der kan opstå ombord. Jan Askholm, SIMAC, der er hovedansvarlig for projektet, udtaler:  Vi vil bidrage med den viden og ekspertise som vi har. Vi ser frem til at understøtte forbedringen af sikkerheden ombord, ved at inddrage ny teknologi der vil effektivisere læring.   En bred sammensætning af kompetencer skal skabe ny viden "I Det Blå Danmark skal vi udvikle os og søge nye grænser. Gennem dette projekt hvor vi tager Virsabi ind i branchen, sammensætter vi nye kompetencer for at blive klogere." -Udtaler Mikkel Hansen, MDC.   Generelt arbejdes der i branchen på at forbedre sikkerhedskulturen ombord på skibene, og særligt rederierne har påtaget sig ansvaret for at nedbringe antallet af arbejdsulykker. Projektet skal være nytænkende og anderledes! Vi ser et stort potentiale i at arbejde med simulerede situationer indenfor arbejdet med arbejdssikkerhed. Med VR-teknologien kan de studerende arbejde med noget håndgribeligt – altså en situation de vil stå over for til søs. -Jan Gudmundsson fra Marstal Navigationsskole ’Learning by doing’ Blandt projektets partnere er der en generel enighed om, at man lærer bedst ved en hands-on approach, hvor man føler, at man er til stede. "VR er et nyt felt, der kan være behjælpelig til at få folk til at reflektere over deres adfærd. Vi arbejder med kultivering af kultur og adfærd, og her kan vi arbejde med følelser, og stimulere nye læringsmetoder der understøtter læringsmål."-Erik Green, Green-Jakobsen udtaler "Vi kommer med teknologien, og giver adgang til simulerede situationer. Modsat dyre fysiske træningscentre kan vi tilbyde en billigere løsning, der kan lave simulerede situationer, hvor folk påvirkes til at tage beslutninger under pres. Det pres de står overfor ombord, kan vi skabe i VR" -Jens Lauritsen fra Virsabi. Flere maritime skoler har allerede udvist interesse for projektet, der sigter mod at branchen samt de maritime skoler får en grundlæggende forståelse for, hvordan vi kan ibrugtage VR-teknologien til aktivt at understøtte arbejdet med sikkerhedsadfærd og desuden, at integrere VR i træningen. Projektets partnere er: SIMAC, Marstal Navigationsskole, Virsabi, Green Jakobsen og MDC. Projektet er finansieret af Den Danske Maritime Fond.

Sejlklub nærmere stor idrætspris

Sejlklub nærmere stor idrætspris 28 Nov 2018Med 63 procent af stemmerne er Thurø Sejlklub det af tre nominerede fynske idrætsinitiativer, der går videre i konkurrencen om at blive årets vinder af Danskernes Idrætspris. THURØ: Den er endnu ikke helt hjemme. Men Thurø Sejlklub har taget et kvantespring tættere mod det, den drømmer allermest om i de her dage -at vinde Danskernes Idrætspris for initiativet ” Sejl og Studér”. Afstemning om, hvilket af tre fynske nominerede idrætsprojekter, der skulle gå videre og være Fyns bud på en vinder af den eftertragtede pris, som DR uddeler, er netop slut, og Thurø Sejlklub står tilbage som overlegen vinder af fynboernes stemmer. Ikke færre end 63 procent af alle dem, der har stemt, har valgt Thurø Sejlklub som deres favorit blandt de tre, der også talte Vollsmose Boxing i Odense og Børn, Bold og Motorik i Middelfart. Det tøver Jesper Henriksen, næstformand i sejlklubben, ikke med at betragte som en stor sejr allerede. Det er jo helt vildt. Vi har kæmpet for at mobilisere alt, hvad vi kunne, for vi synes selv, vi har et godt budskab, så det er en hel forløsning, siger han om det store rygstød i retning af prisen, som Svendborg Gymnastikforening og SG Huset vandt i 2014.   Vellykket nytænkning Sejren betyder nu, at Thurø Sejlklub sammen med syv andre regionale vindere fra resten af landet går videre til semifinalen, hvor bestyrelsen i Danmarks Idrætsforbund udvælger tre finalister, der kommer med til DRs prisuddelingsshow Sport 2018, hvor man udpeger den endelige vinder af prisen. Showet finder sted 5. januar. ” Sejl og Studér” er en slags klub i klubben-initiativ, som har formået at få unge i alderen 17 til 30 år i gang med at dyrke sejlads. Til fordel for klubben, der har fået lukket et hul i medlemskaren og sikret et grundlag for rekruttering af blandt andet trænere, og til fordel for de unge, der typisk er studerende, der har glæde af både den fysiske aktivitet og et nyt fællesskab i en by, hvor de er tilflyttere. Nytænkningen er Anne Lolks bud på, hvorfor Thurø Sejlklub har vundet den her delsejr. Hun er selv tidligere verdensmester i toerkajak, OL-deltager i roning og har siddet med i det regionale dommerpanel, som har valgt de tre fynske projekter, der gik videre til en afstemning. Thurø Sejlklub har fået fat i en gruppe, der til tider kan være overset i foreningsidrætten -og med et ret simpelt koncept og setup får den både skabt et netværk for unge studerende og genereret nye kræfter til klubben.   Her er en klub, som på en nytænkende måde har fået en lille og ikke så tilgængelig sportsgren sparket ind som et åbenlyst valg, når man skal være både social og aktiv, siger hun i en pressemeddelelse. ” Sejl og Studér” har 50 unge med om bord, og hver tirsdag i sæsonen møder omkring 30 af dem op til sejlads i klubbens J70′ er-både og til molebajere og fælles madlavning bagefter. Find originalartikel her.

Skillsea-projektet er kommet godt fra start

MicroChange opnåede 3. pladsen ved EM i Entreprenørskab

Stort tillykke til MicroChangeMicroChange opnåede 3. pladsen ved EM i Entreprenørskab 5. juli 2019 af SIMACI dagene d. 24. og 25. juni stillede MicroChange, bestående af de tre SIMAC studerende Sarah Persson Hammershøy, Søren Bragt og Martin Pøckel Hemmingsen samt de to SDU studerende Maria Cecilie Hedegaard Nielsen og Isabella Feodora Schütze, op i EM i Entreprenørskab 2019, arrangeret af JA Europe. Her hev de en flot 3. plads med hjem til Danmark. Efter DM valgte Sarah og Søren at udvide deres team: ”Vi har udvidet efter råd fra dommerne til DM og eget ønske om at få flere kompetencer ind i projektet,” siger Sarah. EM var en kæmpe oplevelse for dem alle, hvor de fik rykket grænser, udvidet deres netværk og fortalt endnu mere om deres gode idé med filtrering og separering af mikroplast og blå biomasse fra ballastvandstankene på skibe. ”Vi kom selvfølgelig til EM for at vinde, men bare det at være med var en virkelig fed oplevelse.Når man tænker over, hvor mange mennesker i hele Europa, der har deltaget i det her siden de regionale mesterskaber, så er det jo heller ikke ligefrem dårligt at blive nummer 3. Vi er super stolte over alt det vi har opnået, og 3. pladsen har bare givet os endnu mere blod på tanden til at knokle endnu hårdere,” fortæller Maria entusiastisk. Til at starte med deltog over 17.000 studerende fra hele Europa, hvor de 15 landes vindere gik videre til EM. Udover selve konkurrencen var der også lagt en networking dinner, tur rundt til forskellige virksomheder i Oslo og selvfølgelig den store award dinner ind i programmet. ”Det var nogle hektiske dage med fuld tryk på, fra man stod op og til man gik i seng, men det var samtidig super fedt.” siger Martin, som sammen med Sarah og Søren lige har afsluttet 8. semester på SIMAC. Nu står den for alvor på at starte virksomheden op, og MicroChange er allerede i gang med en masse spændende dialoger rundt i den maritime branche, hvor et større dansk rederi allerede har vist interesse.

Rekord i antallet af 1. prioritetsansøgninger til SIMAC

Rekord i antallet af 1. prioritetsansøgninger til SIMAC 7. juli 2019 af SIMACFredag kl. 12 var der deadline for ansøgning til de videregående uddannelser i Danmark. SIMAC kan notere en stigning på hele 27% i antallet af ansøgere, der har SIMAC som 1. prioritet. Dette er den næsthøjeste procentvise stigning blandt alle videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. På SIMAC i Svendborg er man rigtig glade for, at flere unge mennesker end nogensinde før har valgt at ansøge om optagelse på en maritim uddannelse. SIMAC er i optagelsesnotatet fra ministeriet specifikt nævnt som den uddannelsesinstitution med den næsthøjeste procentvise stigning i antallet af 1. prioritetsansøgere siden 2018. Antallet er i år 172, hvilket er en stigning på 27%. Medvirkende til dette er bl.a. en markant stigning i ansøgertallet til skibsføreruddannelsen, hvor stort set alle ansøgere har SIMAC som 1. prioritet. Studierektor på SIMAC Jan Askholm udtaler ”Vi vurderer foreløbigt det samlede ansøgertal til SIMACs uddannelser som meget tilfredsstillende. Det er positivt, at så mange unge mennesker har fået øjnene op for, hvilke fantastiske muligheder de får med en maritim uddannelse.” Første runde optag slutter med den officielle udmelding med tilbud om studiepladser eller afslag til ansøgerne den 26. juli. På det maritime område er det alene professionsbacheloruddannelserne, der er omfattet af den koordinerede tilmelding (KOT).Det samlede ansøgertal til de maritime professionsbacheloruddannelser ligger nogenlunde på niveau med de foregående år. Der er en stigning i antallet af ansøgere på 3% i forhold til 2018.For maskinmesteruddannelsens vedkommende ligger ansøgertallet på landsplan 1% over 2018. Kilde: Ministeriets notat om ansøgningen til de videregående uddannelser pr. 5. juli https://ufm.dk/uddannelse/statistik-og-analyser/sogning-og-optag-pa-videregaende-uddannelser/2019/sogningen-til-de-videregaende-uddannelser-pr-5-juli-2019-1.pdf For yderligere information kontakt: Studierektor Jan Askholm, tlf. 72215522 Kommunikations- og marketingkoordinator Nana Høgsland, tlf. 72215509

Stor stigning i optaget til august

Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14